INFORMACJA o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Skierniewice, Kompleks 1

23.02.2014

W dniu 16 kwietnia 2012 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Skierniewice, Kompleks 1 oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki gruntu o nr 126/72 oraz 126/74, położonej w Skierniewicach przy ul. Fabrycznej, o łącznej powierzchni 2,5000 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Topsil Global Sp. z o.o. sp. k.

INWESTYCJA:

Projekt inwestycyjny obejmuje wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego wyspecjalizowanego w przetwórstwie silikonów i elastomerów termoplastycznych

z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych w branży technologii. Budynek łączący funkcje produkcyjne i biurowe będzie miał powierzchnię ok. 5.000 m²
z możliwością dalszej rozbudowy.

 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia na terenie Strefy co najmniej 50 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

W dniu 10 maja 2012 roku Zarząd ŁSSE SA podjął uchwalę w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu i wydania ww. firmie zezwolenie na działalność gospodarczą w ŁSSE.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW