Informacja o wynikach przetargu – podstrefa Łódź, kompleks 1, obszar 4.

23.03.2017

INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie
na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4

W dniu 21 marca 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-18 (powiat pabianicki, województwo łódzkie), składającą się z działek gruntu o numerach: 92/3, 87/3 i 93/6 o łącznej powierzchni 1,0016 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00050490/3, LD1P/00047743/8 i LD1P/00047745/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Pojazdy Komunalne GAMON sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:

Pojazdy Komunalne GAMON sp. z o.o. to przedsiębiorstwo istniejące na rynku od 2014 roku, z siedzibą mieszczącą się w Rybniku oraz oddziałem produkcyjnym w Łodzi. Zakres działalności Spółki obejmuje projektowanie, wykonanie oraz montaż na podwoziach samochodowych, specjalnych urządzeń służących do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, czyszczeniem wpustów i studzienek ulicznych oraz transportu nieczystości płynnych.

INWESTYCJA:

Na terenie ŁSSE powstanie nowy zakład produkcyjny wyspecjalizowany w produkcji pojazdów komunalnych i specjalnych oraz nadwozi do nich. Przedsiębiorca zamierza również produkować pojazdy i nadwozia typu cysterna do transportu wody oraz innych materiałów płynnych, części i osprzęt do maszyn budowlanych, jak również świadczyć usługi w zakresie obróbki mechanicznej i formowania metali oraz usługi lakiernictwa.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.866.948,00 zł
w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 35,9 pracowników przez okres co najmniej 3 lat.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW