Informacja o wynikach przetargu Podstrefa Wola Krzysztoporska, Kompleks 1

14.11.2016

INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Wola Krzysztoporska

W dniu 8 listopada 2016 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Wola Krzysztoporska oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, stanowiącą własność Gminy Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 480/116 o powierzchni 3,3664 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00059710/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Cermont sp. z o.o. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Przedsiębiorca jest obecny na rynku od roku 1995 (jako Cermont sp. z o.o. od roku 2008) i specjalizuje się w wytwarzaniu konstrukcji stalowych, projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych: stalowych hal magazynowych, produkcyjnych i logistycznych;  lekkiej obudowie konstrukcji – płyty warstwowe, blachy trapezowe, systemy kasetowe itp.; szeroko pojętych wsporczych konstrukcji stalowych (podesty, antresole, estakady) oraz specjalistycznych konstrukcji wsporczych pod technologie przemysłowe.

INWESTYCJA:

Na terenie ŁSSE powstanie nowy zakład produkcyjny firmy Cermont sp. z o.o. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej wraz z pełnym zapleczem socjalno-biurowym.
Do produkcji konstrukcji stalowych zakupione zostaną najnowocześniejsze maszyny z sektora obróbki stali. W wyniku realizacji nowej inwestycji zakres działalności Przedsiębiorcy zwiększy się o nowe wyroby, nie produkowane wcześniej przez Cermont sp. z o.o. Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowoczesnego centrum wytwórczego profili zimnogiętych dla przemysłu budowlanego oraz linii profilująco – wykrawającej do produkcji profili zimnogiętych, akcesoriów do profili zimnogiętych wraz z wyposażeniem pomocniczym produkcji oraz urządzeń załadunkowo – rozładunkowych. Oferta produktowa składała się będzie z wyrobów, wykonanych w innowacyjnych technologiach, przeznaczonych dla odbiorców wymagających profili o wysokim stopniu jakości i powtarzalności geometrii produktu, głównie dla firm z branży ogólnobudowlanej w sektorze budownictwa przemysłowego oraz rolno – przemysłowego oraz użyteczności publicznej.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy łącznie co najmniej 20 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 20 pracowników przez okres 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW