INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno, kompleks 3.

23.02.2014

W dniu 18 czerwca 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, kompleks 3.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Fuji Seal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Firma Fuji Seal Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Fuji Seal, wiodącego
w świecie dostawcy systemowych rozwiązań do aplikacji etykiet w formie rękawów termokurczliwych. Produkcja Grupy obejmuje zarówno materiały opakowaniowe jak i maszyny do ich aplikacji. Geograficzny zasięg działania Grupy pokrywa Azję, Amerykę Północną, Europę i Bliski Wschód. Na dostarczany przez Fuji Seal system procesów technologicznych składają się: produkcja folii, opracowanie wzorów graficznych, produkcja cylindrów drukarskich, druk, formowanie rękawów, aplikacja i obkurczanie, serwis i doradztwo techniczne.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa działającego na terenie ŁSSE zakładu produkcyjnego Spółki polegająca na zakupie i instalacji nowoczesnej linii technologicznej służącej do produkcji etykiet termokurczliwych.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.986.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie średniorocznie 245 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 25 nowych pracowników
w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 270 pracowników do dnia 31 grudnia 2018 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW