INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 16.

24.04.2014

W dniu 15 kwietnia 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 16.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Organika-CAR S.A. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Organika – CAR to łódzka firma, która została założona w roku 1994, jako spółka – córka Zakładów Chemicznych Organika S.A. Działa na rynku eksploatacyjnych płynów samochodowych oraz chemii gospodarczej.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20.000.000,00 PLN 

w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 45 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 75 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW