Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łódź Kompleks 2

28.12.2017

W dniu 21 grudnia 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma Wirthwein Polska Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to czwarte zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Wirthwein Polska Sp. z o.o. to spółka zajmująca się produkcją elementów z tworzyw sztucznych do sprzętu gospodarstwa domowego, dla branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i medycznej, a także dla kolejnictwa. Jest także producentem form wtryskowych.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu zlokalizowanego w Łodzi, w którym będzie kontynuowana działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych polegającego na wytwarzaniu metodą wtryskową elementów podzespołów mających zastosowanie w sprzęcie AGD, a także rozwój produkcji o elementy dla przemysłu elektrycznego i motoryzacyjnego.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 261 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 276 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW