INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 6, obszar 1

23.02.2014

W dniu 25 marca 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 6, obszar 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Firma Hutchinson Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy Total, lidera w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Hutchinson jest obecny w Europie, Północnej i Południowej Ameryce oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce posiada zakłady w Żywcu, Bielsku-Białej i Łodzi. Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE.

INWESTYCJA:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa działającego na terenie ŁSSE zakładu produkcyjnego Spółki – Łódź 1 przy ul. Kurczaki – o halę produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym oraz zewnętrzną infrastrukturę. W powstałej hali zostaną zainstalowane nowe linii ekstruzji oraz linie do obróbki uszczelek karoseryjnych.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 75.000.000,00 PLN
w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy – Zakładu Łódź 1 – kształtujące się na poziomie średniorocznie 732 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 250 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 982 pracowników do dnia 31 października 2020 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW