Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Ozorków Kompleks 1

04.12.2017

W dniu 14 listopada 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Ozorków, Kompleks 1.

Ofertę do przetargu złożyła firma INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to szóste zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR: INTERPRINT Polska Spółka z o.o. jest wiodącym producentem papieru dekoracyjnego oraz folii finisz dla odbiorców z branży meblarskiej.

INWESTYCJA: Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa przede wszystkim poprzez zakupy maszyn i urządzeń do produkcji papieru dekoracyjnego oraz finisz folii.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 19.350.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 265 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 270 pracowników do dnia 31 grudnia 2025 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW