INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ozorków, Kompleks 1

24.06.2014

W dniu 6 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ozorków, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Interprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już czwarta inwestycja Spółki Interprint Polska Sp. z o.o. w ŁSSE. 

Interprint Polska  Sp. z o.o. należy do Grupy Interprint, światowego lidera w produkcji papieru dekoracyjnego. Te specjalne papiery zwane dekorami, służą jako okleiny i zdobią powierzchnie różnorodnych materiałów drewnopodobnych, z których powstają meble biurowe, pokojowe, kuchenne, łazienkowe czy też panele.  Grupa posiada siedem fabryk produkcyjnych z własnymi działami sprzedaży i serwisem. Należy ona w 100% do holdingu Wrede Industrie. Zakład Spółki w Ozorkowie działa od 1998 roku, i obecnie jest największym producentem dekorów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega głównie na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i wyposażenie jej w niezbędną infrastrukturę oraz zakup i uruchomienie nowoczesnej linii lakierującej do papieru dekoracyjnego. W zakładzie będą, tak jak do tej pory, produkowane papiery dekoracyjne – dekory, w tym zadrukowany papier dekoracyjny oraz folia finisz, które mają zastosowanie w przemyśle meblowym. Dekory są doskonałymi reprodukcjami drewna, kamieni i motywów fantazyjnych, dając nieograniczone możliwości aranżacji pomieszczeń.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 33.500.000,00 PLN 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 185 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 200 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW