Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Przykona Kompleks 2

14.12.2017

W dniu 28 listopada 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Przykona, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma AMBRO Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Przykonie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
AMBRO Logistics Sp. z o.o. jest firmą logistyczno-spedycyjną zajmującą się organizowaniem transportu drogowego towarów dla firm potrzebujących dostarczyć ich produkty na terenie Polski oraz za granicą. Spółka zajmuje się również świadczeniem usług magazynowania towarów.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez wybudowanie nowej hali magazynowej, która pozwoli spółce zwiększyć ofertę wynajmu powierzchni magazynowej. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł w terminie do 30 września 2019 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 24 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW