Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko Kompleks 2

01.02.2018

W dniu 26 stycznia 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma TEXSUS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
TEXSUS POLAND Sp. z o. o. to spółka działająca w branży higienicznej.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest budowa nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Radomsku zajmującego się produkcją włóknin do zastosowań higienicznych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 70.341.152,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 35 pracowników w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 35 pracowników do dnia 31 stycznia 2025 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW