Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Rawa Mazowiecka Kompleks 1

28.12.2017

W dniu 19 grudnia 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 1.

Ofertę do przetargu złożyła firma MGL Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
MGL Sp. z o.o. to spółka produkująca regały magazynowe dla centrów logistycznych, magazynów wysokiego i średniego składowania, a także regały magazynowo-sklepowe dla sklepów wielkopowierzchniowych.

INWESTYCJA:
Spółka planuje dokonać inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej poprzez wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz doposażenie zakładu w nowoczesny park maszynowy.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.700.00,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 171 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 176 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW