INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Rawa Mazowiecka, Kompleks 1

18.06.2014

W dniu 29 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka MGL Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już druga inwestycja Spółki  MGL w ŁSSE. 

Spółka MGL Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2004 r. i wchodzi w skład Grupy MAGO S.A. MAGO S.A. powstała w roku 1989 i jest wiodącym producentem regałów sklepowych i magazynowych w Europie z szeroką siecią dystrybucji. Podstawową działalnością MGL Spółki z o.o. jest produkcja regałów magazynowych dla centrów logistycznych, magazynów wysokiego i średniego składowania, a także regałów magazynowo – sklepowych dla sklepów wielkopowierzchniowych.

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń. Projekt inwestycyjny obejmuje również zorganizowanie  i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego, wobec czego zostaną poniesione wydatki na aparaturę i wyposażenie laboratorium. Planowane inwestycje mają zwiększyć asortyment produkowanych wyrobów, przyczynić się do wzrostu jakości produktów i zmniejszyć ilość odpadów postprodukcyjnych.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.500.000,00 PLN 

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 106 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 116 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW