INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Sieradz, Kompleks 3

13.06.2014

W dniu 28 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 3.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już trzecia inwestycja Spółki w ŁSSE. Spółka jest liderem w dziedzinie produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych. Wytwarza także leki dermatologiczne oraz stosowane w chorobach narządów ruchu, suplementy diety, produkty kosmetyczne i inne wyroby medyczne.

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Spółka zamierza rozbudować funkcjonujące zakłady wytwórcze w zakresie produkcji płynnych form leków oraz kapsułek żelatynowych, a także rozbudować centrum badawczo-rozwojowe.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 222.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 343 osób, o co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 358 pracowników do dnia 31 grudnia 2025 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW