INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 3

23.06.2014

W dniu 30 maja 2014 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 3. 

Ofertę do rokowań złożyła firma WAGRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to druga inwestycja Spółki WAGRAN w ŁSSE.  

Firma WAGRAN Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu rożnego rodzaju zlewów, głównie granitowych, o wysokim stopniu wytrzymałości. 

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Spółka planuje rozbudować istniejący zakład produkcyjny w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3.570.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienienie kształtujące się na poziomie 58 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymanie na terenie Strefy zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 73 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW