Informacja o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Zelów

04.12.2017

W dniu 14 listopada 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Zelów.

Ofertę do przetargu złożyła firma Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o. z siedzibą w Zelowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR: Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i działa w przemyśle włókienniczym, kosmetycznym i higienicznym.

INWESTYCJA: Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie, zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu produkcyjnego oraz dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wdrożenie innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych, zapewniających wprowadzenie nowych ulepszonych i innowacyjnych produktów.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2022 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 87 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 117 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW