INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefie Łęczyca.

23.02.2014

W dniu 29 kwietnia 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łęczyca. Ofertę na rokowania złożyła spółka HTL-Strefa S.A. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej3.400.000,00 EURO w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 1 lipca 2016 roku i utrzymać zatrudnienia na poziomie 664 pracowników do dnia 30 września 2020 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW