INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefie Łódź, Kompleks 1

23.02.2014

W dniu 27 czerwca 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka Colex Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

Colex Spółka z o.o. mieszcząca się obecnie w Zgierzu planuje, nową inwestycję na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, która będzie polegać na budowie – na terenie niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,5794 ha – nowego zakładu specjalizującego się w produkcji koncentratów barwiących dla przemysłu tworzyw sztucznych. Nowy budynek, który łączy w sobie funkcje produkcji, magazynu, laboratorium, pomieszczenia techniczne i biura, będzie miał powierzchnię około 6500 m2. z możliwością dalszej rozbudowy.

Colex spółka z o.o. wprowadza na rynek ponad 1000 nowych produktów rocznie głównie dla przemysłu opakowań do kosmetyków i żywności a także dla przemysłu gospodarstwa domowego, budownictwa, motoryzacyjnego, elektronicznego i można je znaleźć w produktach renomowanych firm polskich i zagranicznych.

Colex Spółka z o.o. jest częścią firmy Clariant która to ma ponad 50 zakładów na całym świecie

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 38.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 września 2015 r. oraz zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy co najmniej 93 pracowników, z czego 20 pracowników po dniu uzyskania zezwolenia, w terminie do dnia 30 września 2015 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 93 pracowników do dnia 30 września 2020 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW