INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

23.02.2014

W dniu 31 maja 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2. Ofertę na rokowania złożyła spółka Aquila Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa działającego zakładu produkcyjnego Spółki na terenie ŁSSE w związku z rozbudową funkcjonującej linii technologicznej
o dodatkową nowoczesną maszynę umożliwiającą dokonywanie automatycznego zliczania ilości arkuszy tektury w stosie. Inwestycja ma polegać na nabyciu licznika arkuszy tektury falistej dla stosów układanych centralnie na przenośniku, ze sterowaniem automatycznym oraz ręcznym tj. z ekranem dotykowym oraz portem komunikacji szeregowej, dla których będzie zainstalowany jako element linii technologicznej do produkcji tektury falistej
w zakładzie produkcyjnym Spółki w Radomsku.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 418.200,00 PLN w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. oraz zwiększenie dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy, kształtującego się na poziomie średniorocznie 62 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 66 pracowników do dnia 31 grudnia 2014 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW