INFORMACJA o wynikach rokowań na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks3

23.02.2014

W dniu 13 grudnia 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 3. Po przeprowadzeniu procedury Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 31 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań.

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Hapam Poland Sp.  z o.o.

INWESTYCJA:  

Jest to drugie zezwolenie Spółki. Inwestycja planowana przez Spółkę polegać będzie na rozbudowie zakładu oraz zakupie nowych linii technologicznych, maszyn i urządzeń do produkcji.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 65 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 71 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW