INFORMACJA o wynikach rokowań na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

20.05.2014

W dniu 14 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 14 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę SFB Polska Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Jest to drugie zezwolenie przedsiębiorcy. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie polegała także na zakupie nowych maszyn, urządzeń i technologii, niezbędnych do planowanej działalności a także uruchomieniu laboratorium badawczego, wyposażonego w specjalistyczną aparaturę pomiarową.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnić co najmniej 10 pracowników ponad stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym wydanie zezwolenia (47 osób) w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać łączne zatrudnienie na poziomie co najmniej 57 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW