Informacja o wynikach rokowań Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4

02.01.2017

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4

W dniu 23 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4.

Ofertę do rokowań złożyła firma Mabion S.A. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Mabion S.A., z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, jest firmą biotechnologiczną, utworzoną  przez cztery polskie firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych w Polsce; Polfarmex z Kutna, który jest krajowym liderem na rynku leków wydawanych na receptę; IBSS Biomed z Krakowa, największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy działające na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.

INWESTYCJA:

W ramach planowanego przedsięwzięcia Spółka planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej Mabion S.A. położonym w Konstantynowie Łódzkim. Nowa inwestycja będzie obejmować doposażenie istniejącej linii produkcyjnej w istniejącym obiekcie oraz zakup i instalację urządzeń produkcyjnych dla drugiej linii produkcyjnej.

 

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20.000.000 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 95 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 100 pracowników przez okres 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW