INFORMACJA o wynikach rokowań Podstrefa Łódź, Kompleks 1

20.02.2014

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 1.
W dniu 15 kwietnia 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka Gillette Poland International Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.
INWESTOR:    
Przedmiotem nowego projektu jest nowoczesna linia do produkcji golarki dla kobiet Venus  oraz komponentów do innych wyrobów z zakresu golarek i ostrzy do nich.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 130.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 50 nowych pracowników, wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 850 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 900 pracowników do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdził wyniki rokowań i postanowił wydać spółce Gillette Poland International Sp. z o.o. zezwolenie na działalność w ŁSSE.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW