Informacja o wynikach rokowań- podstrefa Łódź, Kompleks 2

10.05.2017

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łódź, Kompleks 2

W dniu 8 maja 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania, mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to szóste zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy BSH Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium. W chwili obecnej, Grupa jest największym producentem sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jedną z czołowych firm tej branży na świecie.

INWESTYCJA:

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest budowa specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Łodzi. Nowe Centrum B+R Spółki pozwoli zwiększyć posiadane obecnie przez BSH zdolności w obszarze B+R tj. działalności związanej z rozwojem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych dotyczących urządzeń gospodarstwa domowego (w szczególności suszarek do ubrań oraz pralek).

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 43.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 976,4 pracowników (stan zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty), poprzez zatrudnienie przez Przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 996,4 pracowników do dnia 30 września 2026 roku.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW