Informacja o wynikach rokowań Podstrefa Łowicz, Kompleks 5

02.01.2017

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Łowicz, Kompleks 5

W dniu 22 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łowicz, Kompleks 5.

Ofertę do rokowań złożyła firma ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw AGROS NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest kontynuatorem tradycji prowadzonej przez spółkę AGROS, której m.in. takie wyroby jak dżemy, przetwory, przeciery, soki, napoje są wiodącymi i markowymi produktami na rynku. Należy do grupy Maspex Wadowice.

INWESTYCJA:

Nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz na zasadniczej zmianie procesów produkcyjnych i systemów magazynowania. W ramach projektu rozbudowie ulegnie istniejące zaplecze przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego kompleksu magazynowego, tj. automatycznego magazynu wysokiego składowania oraz budynku magazynowo – produkcyjnego, w którym zostaną zainstalowane linie technologiczne do przetwarzania owoców i warzyw.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 124.000.000 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 568,47 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 588,47 pracowników przez okres 5 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW