INFORMACJA o wynikach rokowań, Podstrefa Radomsko, Kompleks 1.

10.05.2016

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 1.

 W dniu 10 maja 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 1. Ofertę do rokowań złożyła firma Isopak Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR: Isopak Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku, należy do grupy kapitałowej „Isopak Adriatica S.P.A.” jednego z europejskich liderów i największych włoskich producentów opakowań ze styropianu, działającej we Włoszech. Przedsiębiorca posiada 2 zakłady w Polsce. Zakład produkcyjny Spółki, zlokalizowany w Podstrefie Radomsko ŁSSE, specjalizuje się w wytwarzaniu elementów ze styropianu, służące do pakowania sprzętu AGD i RTV oraz dla branży budowlanej. W ramach nowej inwestycji Przedsiębiorca będzie kontynuował dotychczasową działalność. Spółka planuje rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w Radomsku oraz nabycie maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji przedmiotowego projektu.

INWESTYCJA: W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie co najmniej 23 pracowników przez okres 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW