Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie ochrony wybudowanego budynku hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi

21.03.2019