Informacja o wyniku przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE, Podstrefa Kuto, Kompleks 3, Obszar 5

20.06.2014

W dniu 16 czerwca 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 5 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie, przy ul. Intermodalnej, oznaczoną jako działka gruntu nr 829/4, obręb 3 Sklęczki, o pow. 3,9516 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/00033228/6, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Pini Polonia Uno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Pini Polonia Uno Sp. z o.o. jest dużą firmą celową, utworzoną dla realizacji inwestycji planowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na wybudowaniu zakładu przetwórstwa mięsa, głównie wieprzowego.  Spółka należy do Grupy Pini, czyli obecnie jednego z najbardziej liczących się europejskich producentów mięsa oraz wyrobów z mięsa. Dwie Spółki z Grupy Pini, tj. Hamburger Pini Sp. z o.o. oraz Beef-Beef Sp. z o.o. posiadają już zezwolenia na działalność w ŁSSE.

INWESTYCJA:

W związku z inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 103.550.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 200 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW