Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej, Lućmierz

29.04.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, tel. 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl, informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie: wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z pompownią ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami bocznymi, odprowadzających ścieki sanitarne z terenu inwestycyjnego ŁSSE w Lućmierzu do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Zgierza.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z siedzibą w Poddębicach przy ul. Targowej 16/18, za cenę brutto 1.830.786,64 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy.

Łódź, dnia 29.04.2015 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW