Poddziałanie 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów Inno_Lab Pilotaż Poland Prize

27.03.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że w ramach otwartego konkursu na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów Inno_Lab Pilotaż Poland Prize, wyłonieni zostali:
– Fundacja Startup Poland, ul. Franciszka Bohomolca 15, 01-613 Warszawa, NIP: 5252616364
– Krajowa Izba Gosodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, NIP: 5260001708

Za złożone oferty dziękujemy.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW