Wyniki przetargu – dokumentacja projektowa terenu ŁSSE przy ul. Telefonicznej

23.02.2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.;

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

woj. łódzkie , powiat m. Łódź ; tel. 42 676 27 54 ; fax: 42 676 27 55 ;

 

www.sse.lodz.pl; e-mail: info@sse.lodz.pl” style=”text-decoration: none; color: rgb(0, 90, 140); „><a href=”mailto: info@sse.lodz.pl„> info@sse.lodz.pl;

 

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie :

Wykonawcy opracowań dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną umożliwiającą jego zagospodarowanie na cele strefowe.

Liczba złożonych ofert w postępowaniu wyniosła :  6

Liczba odrzuconych ofert :  2

Decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę :

Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26

za cenę netto wykonania całości zamówienia  : 91.300,00 zł  + należny podatek VAT

z terminem zakończenia zadań projektowych oznaczonych w Istotnych Warunkach Zamówienia symbolem I, II, III, IV i V i pozyskaniem pozwoleń na ich budowę do dnia 30.07.2012r. oraz terminem zakończenia zadań projektowych oznaczonych w Istotnych Warunkach Zamówienia symbolami VI i VII i pozyskaniem pozwoleń na ich budowę

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW