Wyniki rokowań, Podstrefa Łódź, Kompleks 2

10.06.2015

INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 2

W dniu 21 maja 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 2. Ofertę do rokowań złożyła Spółka Wirthwein Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to trzecie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.
Wirthwein Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Wirthwein AG, niemieckiej firmy o zasięgu globalnym, działającej od 1949 roku i zatrudniającej obecnie ponad 3000 pracowników. Przedsiębiorstwa Grupy Wirthwein AG specjalizują się w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dla branży AGD, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej oraz dla kolejnictwa.

INWESTYCJA:
Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie zakładu Spółki, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 252 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 48 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 300 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW