Wyniki rokowań – Podstrefa Sieradz, Kompleks 1 oraz 3

23.02.2014

INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Sieradz, Kompleks 1 oraz 3.

W dniu 13 lipca 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 1 oraz 3. Ofertę na rokowania złożyła spółka Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:    

W ramach inwestycji Spółka planuje modernizację zakładów wytwórczych Medana Pharma S.A. Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności wytwarzania produktów firmy w szczególności pod względem wielkości produkcji, kosztów i jakości. Zakupione w ramach inwestycji wyposażenie pozwoli na prowadzenie prac badawczych, jak również na wykonywanie małych serii produkcyjnych (tzw. small runs) tabletek, kapsułek miękkich i płynów.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 4 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 300 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 30.09.2015 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 304 pracowników do dnia 30.09.2020 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW