Wyniki rokowań, Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 1

26.06.2015

INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 1

W dniu 9 czerwca 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 1.
Ofertę do rokowań złożyła Spółka Chipita Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE. Chipita Poland Sp. z o.o. działa na polskim rynku producentów produktów spożywczych nieprzerwanie od 1998 roku. W 2005 r. rozpoczęła program inwestycyjno-produkcyjny w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie nowego zakładu produkcyjnego w Tomaszowie Mazowieckim. Podstawowa działalność spółki to produkcja i sprzedaż przekąsek (w opakowaniach) na bazie mąki i wyrobów cukierniczych z czekoladą.
INWESTYCJA:
Nowa inwestycja będzie polegać na kompleksowej rozbudowie zakładu w Tomaszowie Mazowieckim i jest ukierunkowana na zwiększenie ogólnych zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu jak i dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 64.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2017 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 418 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 50 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2017 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 468 pracowników przez okres minimum 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW