Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 20.05.2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr DRP.092.4 -01.2024.GG oferty złożone przez:

  1. Pana Marka Mańkiewicza
  2. Pana Mateusza Zapała
  3. Pana Marcina Chądzyńskiego

zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „HoReCa – dotacje na inwestycje”, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej w ramach Inwestycji A 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.