Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego nr DRP.092.02.2024.GG na kompleksowe świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego, polegającego na zaopiniowaniu i zatwierdzeniu Bilansu Kompetencji dla co najmniej 1420 osób biorących udział w Projekcie Strefa Transformacji, została wybrana oferta złożona przez firmę:

Fundacja Rozwoju Integralnego, z siedzibą w Radomiu, ul.  Traugutta 18/6, 26-600 Radom, cena brutto: 68117,40 złotych.