Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego nr DI.092.8.2024.EG na usługi w zakresie projektowania graficznego oraz obsługi, aktualizacji i utrzymania (w tym wsparcie techniczne i serwisowe) stron internetowych www.re-d.pl oraz www.startupspark.io, w związku z realizacją Projektu: „re_d: rethink digital” oraz „Startup Spark 3.0”, została wybrana oferta złożona przez firmę: dr MARKETER Jakub Szczepkowski, ul. Strzałowa 19J/7 87-100 Toruń, NIP 9840186916, REGON 524261203.