Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego nr DRP.092.4-03.2024.ML w zakresie kompleksowego świadczenia usług prawnych, związanych z realizacją projektu „HoReCa – dotacje na inwestycje” finansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej, została wybrana oferta złożona przez firmę: BLH LENCZEWSKI, SZLAWSKI, GODYŃ ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16 lok. 1, kod pocztowy 90-255, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755165, NIP 7252284124, REGON 381666198.