Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w ramach postępowania konkurencyjnego na zakup dwóch samochodów służbowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Łódź JTB Sp. z o.o.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.