Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, w obrębie 0010 Międzylesie, oznaczonej jako działka o numerze 468/23 o powierzchni 13,4252 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00102621/8.

Przetarg wygrał Pan Kajetan Przybyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Admat Investments Kajetan Przybyła z siedzibą w Nowych Skalmierzycach.