Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonawcy remontu ogrodzenia i bram Kompleksu 3 ŁSSE, zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza przedstawiona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zadania.