90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H (działka nr. 80/40 obręb W-25 miasta Łódź) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0

Decyzją Zarządu ŁSSE do realizacji wybrano ofertę złożoną przez: Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-200) przy ul. Łaskiej 2B