Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku nr 75 na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25 zlokalizowanej na terenie Kompleksu 3 ŁSSE Centrum zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.