Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o zakończeniu postępowania nr DIK.450.1.2024.MO i podpisaniu umowy na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obr. W-25), z firmą:

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SP. Z O.O.

91-072 Łódź, ul. Legionów 93