Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DI.092.8.2024.EG  na kompleksowe świadczenie usług w zakresie: projektowania graficznego oraz obsługi, aktualizacji i utrzymania strony internetowej (w tym wsparcie techniczne i serwisowe) stron internetowych www.re-d.pl oraz www.startupspark.io w projekcie re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation HUB  i  Startup Spark 3.0. Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie Baza Konkurencyjności.

Projekt re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation HUB jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”;

Projekt Startup Spark 3.0 jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie 2.28 Startup Booster Poland.