Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.3.2024.JS na wykonanie remontu ogrodzenia terenu Kompleksu Centrum Łódzkiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25).