Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DRP.092.4-03.2024.ML na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją projektu „HoReCa – Dotacje na Inwestycje”.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „HoReCa – dotacje na inwestycje”, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej w ramach Inwestycji A 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.