English version below

Gremi Personal to międzynarodowa agencja zatrudnienia, która od 15 lat zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji i zatrudnienia personelu.

Sprowadza pracowników z ponad 14 krajów, głównie Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej. Szczególną wagę przykłada do ich integracji w Polsce, a od niedawna także w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii, ponieważ dbanie o pracowników jest filozofią firmy. W 2022 roku dla polskich firm agencja pozyskała ponad 22 000 pracowników.

Gremi Personal współpracuje z ponad 400 przedsiębiorstwami z takich branż jak przetwórstwo mięsne, rybne, spożywcze, produkcja, magazynowanie i logistyka, elektronika i automoto.

Posiada własne Centrum Analityczne, które przeprowadza badania dot. migracji zarobkowej, analizuje trendy w zatrudnieniu, co pomaga elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

Głównymi wartościami firmy są:

  • duża baza pracowników produkcyjnych (ok. 120 000 aktywnych kandydatów);
  • elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki;
  • realizacja umów niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych.

Więcej informacji o firmie: https://gremi-personal.com

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu:

Aneta Stanuchiewicz
Manager ds. partnerstw strategicznych
e-mail: a.stanuchiewicz@gremi-personal.com
telefon: (+48) 507 492 026

Nasza siedziba:

Gremi Personal Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1415
80-855 Gdańsk
NIP: 9282077796
Regon: 08113276700000
strona internetowa: https://gremi-personal.com/

Gremi Personal is an international employment agency that has been providing comprehensive services to companies in the recruitment and employment of human resources for 15 years.

It brings in employees from 14 countries, mostly from Eastern Europe, Asia and South America South America. The company pays special attention to their integration in Poland and, more recently, in Germany, Austria and the UK, as taking care of employees is the company’s philosophy.

Gremi Personal works with more than 400 companies in meat, fish, food processing, manufacturing, warehousing and logistics, electronics and automotives industries.

The company has its own Analytical Centre, which conducts studies on labour migration and analyses employment trends, which helps to react flexibly to the changing situation on the labour market.

The company’s key values are:

  • large production workforce base (120 000 active candidates);
  • flexibility and ability to react to rapidly changing market;
  • company sticks to it’s obligations regardless of situation on market and any external negative factors.

For more information about the company: https://gremi-personal.com

Please feel free to contact us directly:

Aneta Stanuchiewicz
Manager for Strategic Partnerships
e-mail: a.stanuchiewicz@gremi-personal.com
phone: (+48) 507 492 026

Our office:

Gremi Personal Sp. z o.o.
St. Wały Piastowskie 1/1415
80-855 Gdańsk
NIP: 9282077796
Regon: 08113276700000
website: https://gremi-personal.com/