Zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnią licencję na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnią licencję na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia.

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Ogłoszenie wyniku postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H (działka nr. 80/40 obręb W-25 miasta Łódź) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy instalacji […]

Czytaj dalej… from Ogłoszenie wyniku postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H (działka nr. 80/40 obręb W-25 miasta Łódź) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnym na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest, które […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnym na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Zapytanie ofertowe nr DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. rethink digital fest, które odbędzie się […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe nr DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25 znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjnego na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25 znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H (działka nr. 80/40 obręb W-25 miasta Łódź) w systemie zaprojektuj i wybuduj

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H (działka nr. 80/40 obręb W-25 miasta Łódź) w systemie zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”