Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź)

Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.30.2023.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłaszam postępowanie […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.30.2023.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach usytuowanych na działkach o nr ew. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8 obręb W-8 m. Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach usytuowanych na działkach o nr ew. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8 obręb W-8 m. Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G“

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G“

Zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnią licencję na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe nr DPO.0400.01.2023.RP na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnią licencję na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia.

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Zapytanie ofertowe nr DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. rethink digital fest, które odbędzie się […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe nr DI.071.2.2023.MK na przygotowanie oprawy wydarzenia rethink digital fest w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25 znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjnego na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25 znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G